Fraværslister gennemgås af leder

Fraværslister gennemgås minimum hver måned af leder

Vejledning:

 • Skoleleder gennemgår alle elevers fravær minimum en gang hver måned. Fraværslister hentes i skolens administrationssystem
 • Skoleleder kontakter forældre ved ulovligt fravær på 10%
 • Skoleleder taler med klassens lærere om de elever, der har bekymrende fravær jf. BRKs politik om fravær
  • mindst 5 sammenhængende fraværsdage,
  • 7 dage i en periode på 20 skoledage
  • eller 15 dage i en periode på 60 skoledage
 • Herudover skal en lærer, der er bekymret for en elevs fravær altid drøfte dette med skoleledere
 • Det anbefales at anvende de alarmlister der findes i TEA
Dialog mellem lærer og elev

Dialog med eleven indledes afhængigt af elevens alder

Vejledning:

 • Lærer tager kontakt med de elever, der er aftalt med skoleleder
 • Lærer taler med elev om det registrerede fravær og lytter til elevens begrundelse for fraværet
 • Lærer orienterer elev om, at lærer vil tale med hjemmet samt skoleleder om fraværet
Dialog mellem skoleleder og lærer

Dialog mellem skoleleder og lærer

Bekymrende fravær konstateres

Vejledning:

 • Lærer orienterer skoleleder om dialogen med elev
 • Lærer og skoleleder vurderer ud fra kendskab til elev samt dialog med elev om fraværet er bekymrende
Hjemmet kontaktes

Lærer kontakter hjemmet indenfor en uge

Aftale indgåes

Vejledning:

 • Lærer kontakter hjemmet og orienterer om det bekymrende fravær og lytter til hjemmets begrundelse for fraværet
 • Der indgås aftale med hjemmet om fremtidigt fremmøde (husk deadline for, hvornår der følges op og af hvem)
 • Aftalen skal være målbar og der skal straks kunne måles et resultat
 • Der aftales opfølgning efter 4 uger
   
Aftaler overholdes
Aftaler overholdes ikke efter 1 uge

Fravær ophører

Vejledning:

 • Aftalen, der er indgået med hjemmet, overholdes
 • Fravær ophører, kan være forskellig fra 100% fremmøde til undervisning. Da der kan være indgået aftaler, som ikke påkræver fremmøde til undervisning. Hvis disse aftaler overholdes ophører fraværet. På sigt arbejdes der på, at eleven vender tilbage til undervisningen på fuld tid.
 • Ved aftale om delvis tilstedeværelse registreres fravær som lovligt fravær

Mødeindkaldelse

Der indkaldes hurtigst muligt til møde med elev, forældre, lærer, eventuelt skoleleder og eksterne aktører

Vejledning:

 • 1 uge efter, at aftalen er indgået med hjemmet konstaterer lærer eventuelt sammen med skoleleder, at aftalen ikke er overholdt
 • Lærer indkalder hurtigst muligt elev, forældre og eventuelt skoleleder, skolerådgiver samt eksterne aktører til møde (brug Ressourcelandskabet til at vurdere, hvem der er relevante aktører i forhold til dette møde)
   
Møde afholdes

Første møde, hvor handleplan med milepæle udfærdiges

Tilbagemelding til skoleleder, hvis denne ikke deltager i mødet

Vejledning:

 • Benyt Come Back Aftaleskema - det udfyldte aftaleskema journaliseres i KMD sag
 • Årsag til fravær kortlægges
 • Handleplan med milepæle laves
 • Benyt eventuelt muligheder i Muligheder og aktører
 • Aftale tidspunkt for opfølgning
Aftaler overholdes
Handleplan holder ikke efter 1 uge
Forældre udebliver

Fravær ophører

Vejledning:

 • Aftalen, der er indgået på mødet overholdes
 • Fravær ophører, kan være forskellig fra 100% fremmøde til undervisning. Da der kan være indgået aftaler, som ikke påkræver fremmøde til undervisning. Hvis disse aftaler overholdes ophører fraværet. På sigt arbejdes der på, at eleven vender tilbage til undervisningen på fuld tid.

Ny mødeindkaldelse

Sagen drøftes eventuelt på Tværfagligt Koordineringsmøde jfr. Ressourcelandskabet

Vejledning:

 • Ressourcelandskabet
 • 1 uge efter mødet følger lærer og skoleleder sammen op på mødet og konstaterer, at aftalen ikke overholdes
 • Skoleleder indkalder til nyt møde, hvor elev, forældre, lærer, skoleleder og eventuelt eksterne aktører deltager – for eksempel Tværfagligt Koordineringsmøde

Ny mødeindkaldelse

Skoleleder indkalder til nyt møde hurtigst muligt

Vejledning:

 • Forældre udebliver fra første møde, der er indkaldt af lærer
 • Skoleleder indkalder hurtigst muligt til nyt møde, hvor skoleleder deltager
Opfølgende møde afholdes

Andet møde afholdes, hvor handleplan med milepæles laves

Skoleleder, lærer og eventuelt familierådgiver og andre eksterne aktører (Ressourcelandskabet) deltager

Vejledning:

Aftaler overholdes
Handleplan holder ikke
Forældre udebliver

Fravær ophører

Vejledning:

 • Aftalen, der er indgået på mødet, overholdes
 • Fravær ophører, kan være forskellig fra 100% fremmøde til undervisning. Da der kan være indgået aftaler, som ikke påkræver fremmøde til undervisning. Hvis disse aftaler overholdes ophører fraværet. På sigt arbejdes der på, at eleven vender tilbage til undervisningen på fuld tid.

Underretning overvejes efter dialog mellem:

skoleleder, lærer, familierådgiver og eventuelt andre relevante aktører

Vejledning:

 • 1 uge efter mødet følger lærer og skoleleder sammen op på mødet og konstaterer, at aftalen ikke overholdes
 • Underretning overvejes i dialog mellem de fagprofessionelle
 • Skoleleder laver underretning i samarbejde med skolerådgiver

Underretning overvejes efter dialog mellem:

skoleleder, lærer, familierådgiver og eventuelt andre relevante aktører

Vejledning:

 • Forældre udebliver fra mødet, der er indkaldt af skoleleder
 • Hvis det er første gang, at forældrene udebliver indkalder skoleleder snarest muligt til nyt møde
 • Hvis det er anden gang, at forældre udebliver vurderer skoleleder i samarbjede med familierådgiver om der skal laves en underretning
 • Udarbejdes der en underretning skal Det Gule Team/familierådgiveren med som afsender
Netværksmøde - Professionelt arbejdsmøde eventuelt §49 møde - Handleplan

Netværksmøde - Professionelt arbejdsmøde eventuelt §49 møde - Handleplan

Vejledning:

 • Efter underretning følges myndighedsprocedure